TITANIUM SPINNING MOUTHPIECE

1,060.00THB

ปากสูบหมุนได้ ฃที่ขึ้นรูปจาก ไททาเนียมเกรดทางการแพทย์ กลึงด้วยเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งช่วยกระจายอุณหภูมิได้กว้างขึ้นเมื่อให้ความร้อน และมีฟังค์ชั่น spinning ทำให้หมุนง่ายเวลาลนไฟ

**ควรใช้กับ condenser size XL
เมื่อประกอบกันแล้วจะมีความยาว 109mm

Categories: ,