THE CAP

$700.00

ฝา cap แบบ original ดั้งเดิมของ Dynavap
ทำจาก Stainless Steel เกรดทางการแพทย์ และสามารถใช้กับอุปกรณ์ DynaVap ได้ทุกรุ่น

ด้วย Signature ของ Dynavap ตัวฝาออกแบบมาให้ส่งเสียง “คลิ๊ก” เมื่อได้รับความร้อนจนถึงอุณหภูมิที่เหมาะสม และส่วนปลายหัวออกแบบมาให้เอาไว้ขุด เศษดอกไม้เมื่อ vape เสร็จแล้ว

หมายเหตุ:
บางครั้ง Cap อาจจะส่งเสียง คลิ๊กสองครั้งติด นี่เป็นเรื่องปกติไม่ต้องกังวลอะไร
หากฝา ใบใหม่ของคุณหลวม ให้บีบเบาๆที่ฝา เพื่อปรับให้แน่น พอดี

Categories: ,